Eesti Spordi Kongress

Eesti Spordi Kongressil - suurkoosolekul, millel ei ole oma kindlat statuuti ega põhikirja, on olnud oluline roll Eesti spordiliikumise arengus. Kongress on kutsutud kokku siis, kui tõesti on vaja midagi tähtsat ühiselt otsustada, võtta koos vastu edasise arengu põhisuunad või hinnata kriitiliselt saavutatut.

1998 - IV EESTI SPORDI KONGRESS
2002 - V EESTI SPORDI KONGRESS
2006 - VI EESTI SPORDI KONGRESS
2010 - VII EESTI SPORDI KONGRESS