Lennusport

Lennusport

Eesti Lennuspordi Föderatsioon (ELF) koordineerib harrastajate ja võistlussportlaste tegevust järgmistes õhuspordi valdkondades:
* mudellend
* langevarjusport
* tiib- ja motovarjud (paraplaanid)
* purilend
* multirootorid
* kuumaõhupallid.

Suurema harrastajate arvuga aladel on oma alakomiteed:
* mudellennukomitee
* langevarjukomitee
* tiibvarjukomitee.


Õhuspordi harrastajaid on Eestis:
* ca 400 mudellendurit
* ca 250 langevarjurit
* ca 150 tiibvarjurit
* jne.

Igas valdkonnas peetakse nii Eesti-siseseid võistlusi kui osaletakse rahvusvahelistel võistlustel.

ELF on Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) liige.

Lisainfo:

www.lennusport.org

Eesti Lennuspordi Föderatsioon

Lille tn 5, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond

http://www.lennusport.org/

Telefon: +372 515 9895

E-Mail: juhatus@lennusport.org;urmas.kokk@gmail.com;urmas.uska@gmail.com

Asutatud: 07.09.1937 Eesti Aeroklubina Alates 09.04.1961 tegutses Eesti NSV Lennuspordi Föderatsioonina

President:

Peasekretär:

Liikmelisus: Eesti Olümpiakomitee, Rahvusvaheline Lennuspordi Föderatsioon (FAI) www.fai.org,

Tulemused