Purjetamine

Purjetamine

 

Purjetamine pidi näitliku alana olema ka 1896 aastal esimeste olümpiamängude kavas, kuid jäi halva ilma (teise versiooni kohaselt purjepaatide puudumise) tõttu ära. 1900 võisteldi Pariisis tonnivalemi kiiljahtidel ja 1908 Londonis meetrivalemi kiiljahtidel, kus esimest korda kasutati ühtseid purjetamise võistlusreegleid. Need reeglid koostas 1906 aastal asutatud Rahvusvaheline Võidupurjetamise Liit (Interna¬tional Yacht Racing Union, IYRU). Kui varajastel olümpiamängudel domineerisid suured jahid, suurte meeskondadega (10-12 liiget jahi meeskonnas) siis Antwerpenis 1920 võisteldi esimest korda juba ka svertpaatidel (12 ja 18 jalased klassid „12ft” ja „18 ft”). Need olid seniajani suurima jahiklasside arvuga võistlused, kokku 14 klassi.

Juba kahekümnendatest aastatest ja eriti viiekümnendatest on purjetamine liikunud kergemate, ühtse disainiga ja väiksemate meeskondadega paatide suunas.

Andrus Poksi
ISAF Rahvusvahelise kategooria kohtunik

RAHVUSVAHELINE PURJETAMISLIIT

International Sailing Federation Aadress Ariadne House
Town Quay
Southampton, Hampshire
SO14 2AQ

Great Britain
Tel +44 2380 63 51 11
Fax +44 2380 63 57 89
Email secretariat@isaf.co.uk
Koduleht http://www.sailing.org

 

Eesti Jahtklubide Liit

Regati pst 1, Pirita linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond

http://www.puri.ee

Telefon: +372 6398960

E-Mail: puri@puri.ee

Asutatud: 08.07.1928 Eesti Jahtklubide Liiduna Peale Teist Maailmasõda toimus tegevus Eesti NSV Purjespordiföderatsioonina Eesti Jahtklubide Liidu tegevus taastati 02.04.1989

President:

Peasekretär:

Liikmelisus: Eesti Olümpiakomitee, Rahvusvaheline Purjespordiföderatsioon (ISAF) www.sailing.org,

Tulemused