Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia

Rahvusvaheline Olümpiaakadeemia (ROA)
International Olympic Academy (I.O.A.)

President:

Mr Isidoros KOUVELOS

Direktor:

Mr Dionyssis GANGAS

Aadress:

52, Dimitrios Vikelas Avenue, 152 33 Ateena Kreeka

Telefon:

+30 210 6878809-13, +30 210 6878888

Faks:

+30 210 6878840

E-post:

ioa@ioa.org.gr

 

Olümpismi ja olümpialiikumise akadeemilise käsitlemise, uurimise ja propageerimise edendamiseks on Rahvusvaheline Olümpiakomitee moodustanud Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (ROA) keskusega Olümpias (Kreeka).

Otsuse Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia loomiseks langetas ROK 1949. aastal, selle tegelik asutamine toimus aga 1961. aastal.

Oma eesmärgi täitmiseks korraldab ROA igal aastal terve rea üritusi, millest tähtsamad on noortesessioonid ning spetsiaalsed seminarid olümpialiikumisega seotud organisatsioonidele.

ROA tegevust kontrollib Kreeka Olümpiakomitee ning seda koordineerib ROA presidendi juhitav nõukogu.