Stipendiumid

 

 

EOK on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga alates 2003. aastast andnud välja haridusstipendiume kõrgkoolides tasulises õppes õppivatele tippsportlastele. Haridusstipendiumite eesmärk on korvata spordile pühendunud ja Eestit esindavatele või esindanud sportlastele õppemaks kuni 1000 euro ulatuses. Stipendiumikonkurs kuulutatake välja 2 korda aastas (veebruar ja märts).
 

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
 -  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
 -  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
 -  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
 -    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
 -  avalik-õiguslikus ülikoolis
 -  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 -  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
 -  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
 -  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
 -  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
 -  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 854 päeva, 17 tundi, 53 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 0 päeva, 0 tundi, 0 minutit.