Testikeskus

Testikeskus on spetsiaalselt 3 – 5 taseme treenerite üldainete eksami sooritamiseks loodud interneti keskkond. Testid on koostatud vastavuses EOK poolt kinnitatud õppekavadele ja õppematerjalidele (v.t http://treener.eok.ee ). Testikeskus genereerib igale eksamineeritavale vastavalt kinnitatud eksamikorrale nimelise ja ainukordse testi, mis on vastavuses EOK poolt kinnitatud õppekavade ja õppematerjalidega. Kõik sooritatud testid ja muud eksami andmed säilitatakse testikeskuses elektrooniliselt. Kui eksam on sooritatud testikeskusest väljatrükitud eksamilehel säilitab EOK testi ka paberkandjal.

 
EOK Testikeskusega saab eksamit sooritada kahes vormis

Väljatrükitud testidega

Väljatrükitud testid annab EOK esindaja enne eksamit üle kutsekomisjoni esimehele või selleks volitatud kutsekomisjoni liikmele.
Eksamineeritavad sooritavad kutsekomisjoni liikme juuresolekul testi.
Peale eksamit tagastab vastav isik kõik eksamilehed, sealhulgas need mis eksamineeritava mitteilmumisel jäid kasutamata.
EOK esindaja sisestab tulemused ja saadab eksamiprotokolli e-meiliga kokkulepitud aadressile.
 
Interneti teel
 
EOK esindaja annab kutsekomisjoni esimehele või selleks volitatud kutsekomisjoni liikmele üle eksamineeritavate testide paroolid.
Eksamineeritavad sisenevad parooli abil kutsekomisjoni liikme juuresolekul interneti teel testikeskusesse aadressil http://testikeskus.eok.ee/eksam.php ja sooritavad testi.
EOK esindaja saadab eksamiprotokolli e-meiliga kokkulepitud aadressile.
 
NB! Testi avaneb ainult eksami päeval.
 
Eksamit saab tellida kutsekomisjoni liige või volitatud esindaja. Eksami tellimiseks toimi nii:
 
Teatada eksamist ette vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist e-mailil priit@eok.ee ja teavita ka telefoni teel 50 56 445
Saada vähemalt 3 päeva enne eksami toimumist eksamineeritavate nimekiri kooseisus ees- ja perkonnanimi, isikukood, taotletav tase ning keele eelistus (eesti / vene) e-mailile priit@eok.ee 

Tokyo

Tokyo suveolümpiamängudeni on jäänud 854 päeva, 17 tundi, 52 minutit.

PyeongChang

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud 0 päeva, 0 tundi, 0 minutit.