VI EESTI SPORDI KONGRESS

VI EESTI SPORDI KONGRESS 
Pärnu kontserdimajas, 
18. oktoobril 2006. aastal
 

EOK täitevkomitee 23. augusti 2006 koosolekul võeti vastu otsus korraldada VI Eesti Spordi Kongress 18. oktoobril 2006. a. Pärnu Kontserdimajas.

VI Eesti Spordi Kongressi läbivaks teemaks valiti koostöö spordis. Seda nii keskvõimu, kohaliku võimu ja spordiorganisatsioonide sees kui nende vahel. Rõhk otsustati asetada spordiorganisatsioonide, eelkõige spordiklubide tugevdamisele, treenerikutse väärtustamisele ja treenerite töö paremale tasustamisele, liikumisharrastuse igakülgsele edendamisele.

Esmakordselt kutsuti spordikongressile arvukalt kohalike omavalitsuste juhte ja ametnikke.

Spordikongressi ettevalmistamine ja korraldamine oli EOK ülesanne, olulist rahalist toetust eraldas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Kogumik kongressist osavõtjale

Treenerite andmekogu seisuga 17. oktoober 2006

 

Tervitussõnad – Pärnu maavanem Toomas Kivimägi kuula
VI Eesti Spordi Kongressi avamine - EOK president Mart Siimann kuula

● Kongressi päevakorra ja kodukorra kinnitamine

● Lõppdokumendi toimkonna kinnitamine

I Plenaaristung – ettekanded

● Raivo Palmaru, kultuuriminister

esitlus kuula

● Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

esitlus kuula

● Aivar Kokk, Jõgeva maavanem

esiltus kuula

● Mart Siimann, EOK president

esitlus kuula

● Mart Siimanni ettekande järg

  kuula

● Toomas Tõnise, EOK peasekretär

esitlus kuula

● Jaan Männik, AS Eesti Telekom juhatuse esimees

kuula

 

● Gerd Kanter, MM ja EM hõbemedalivõitja kettaheites

esiltus kuula

● Kaia Jäppinen, Tallinna abilinnapea

esitlus kuula

● Margus Lepik, Valga linnapea

esiltus kuula

● Aivar Soop, Tartu vallavanem, TOL juhatuse esimees

kuula

● Esinejate vastused küsimustele

II Plenaaristung – sõnavõtud

● Margus Allikmaa, Eesti Treenerite Ühenduse esimees

esiltus kuula

● Üllar Kerde, korvpallitreener

kuula

● Jüri Tamm, Riigikogu liige, Eesti Sportlaste Ühenduse esimees

kuula

● Peeter Mardna, Eesti Arstide Liidu juhatuse liige

kuula

● Ülo Kurig, kehalise kasvatuse õpetaja

esiltus kuula

● Andrus Nilk, Spordilehe peatoimetaja

  kuula

● Rein Haljand, TLÜ professor, EOK teadusnõukogu esimees

esiltus kuula

● Henn Vallimäe, Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär

kuula

● Heino Märks, Kaitsejõudude Peastaabi kehakultuuri ja spordigrupi ülem

esitlus kuula

 

● Jaan Vaiksaar, Tartu Spordiliidu juhatuse liige

  kuula

● Aivar Vadi, Eesti Veeremängude Liidu president

esiltus kuula

● Heiki Sool, Läänemaa Spordiliidu tegevjuht

  kuula

● Kersti Rodes, Kutsekoja vanemkordinaator

esiltus kuula

● Ljudmilla Ivanova, Narva Spordiliidu aseesimees

  kuula

● Mati Seppi, Haapsalu laskmistreener

esitlus  

 

● Kongressi lõppdokumendi ettekandmine ja vastuvõtmine

kuula

● VI Eesti Spordi Kongressi lõpetamine  

 

 VI Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
 
 VI Eesti Spordi Kongressist osavõtjad